Acta MUP

Recenzovaný časopis Acta MUP, jehož první číslo vyšlo koncem roku 2010, navazuje na řadu publikačních možností v oblasti práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví. Časopis je určen především k rozšíření publikačních možností studentů oboru Průmyslového vlastnictví ve všech jeho stupních, zejména magisterském a doktorském studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. V časopise mají možnost publikovat články jak akademičtí pracovníci Metropolitní univerzity Praha, tak studenti a odborníci z jiných vysokých škol, kteří se zabývají otázkami právní ochrany duševního vlastnictví. Vítány jsou i příspěvky ostatních odborníků jak z řad patentových zástupců, tak i specialistů z průmyslu a obchodu, kteří se teoreticky i prakticky zabývají touto problematikou.

Vychází dvakrát ročně, náklad 200 ks.

Redakční uzávěrka vždy k 1. březnu a 31. říjnu.

Acta MUP vychází také elektronicky v systému ASPI společnosti Wolters Kluwer.